Sędzia Anna Głowacka zawieszona w obowiązkach. Nękanie praworządnych sędziów

Podziel się z innymi

Praworządna sędzia Anna Głowacka została zawieszona w obowiązkach. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawelczyk Wolcka zarządziła „natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych wobec sędziego Anny Głowackiej. Zdaniem prezes decyzja ta jest motywowana „dobrem wymiaru sprawiedliwości i istotnymi interesami służby”.

Anna Głowacka zawieszona w obowiązkach sędziego

Sędzia Anna Głowacka została zawieszona w obowiązkach sędziego decyzją prezes sądu Dagmary Pawelczyk. Bez wątpienia jest to kolejny przykład nękania praworządnych sędziów w wyniku trwającej próby destabilizacji wymiaru sprawiedliwości zainicjowanej przez ministra Zbigniewa Ziobro. Sędzia należy do Stowarzyszenia Sędziów Themis, do którego należy wielu represjonowanych niezależnych sędziów. Zgodnie z treścią zarządzenia, zawieszenie w obowiązkach ma potrwać nie dłużej niż miesiąc, do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny. Przypomnijmy, że chodzi o nielegalnie działającą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Atak na niezależnych sędziów

Zdaniem wielu komentatorów, prawników i sędziów jest to kolejny przykład bezprecedensowego ataku na niezależnych i niezawisłych sędziów. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zarzuca sędzi Annie Głowackiej dokonanie kontroli prawidłowości orzeczenia sądu wyższej instancji oraz zakwestionowanie umocowania sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, dokonując kontroli aktu nominacyjnego Prezydenta Rzeczypospolitej.

sędzia Anna Głowacka
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie ws. zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych sędzi Anny Głowackiej

Sędzia Anna Głowacka będzie dziś moim gościem w wieczornym wydaniu programu Radio-Show w sieci.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo i pomóż mi w dalszym rozwoju portalu i programu, w którym rozmawiam z wyjątkowymi osobowościami ze świata polityki, sztuki, muzyki i show-bizzu. To moja praca, a jej kontynuowanie będzie możliwe jedynie dzięki Twojemu bezcennemu wsparciu i zaangażowaniu. Dziękuję!